Regulamin stadniny

Regulamin Stadniny Koni „Maciukiewicz” w Nowęcinie

Cz. 1. Zasady ogólne

 1. Przed przystąpieniem do jazdy konnej upewnij się, że ani Ty ani Twoje dziecko nie macie przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Pamiętaj o swoich predyspozycjach i możliwościach, a jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z lekarzem oraz porozmawiaj z instruktorem naszej stadniny.
 2. Każdej osobie chcącej skorzystać z zajęć jeździeckich w Stadninie Koni Maciukiewicz zaleca się wykupienie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
 3. Rodzice przebywający z dziećmi na terenie Stadniny Koni Maciukiewicz ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Prosimy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki, ponieważ nie możemy przewidzieć, jak nasze zwierzęta zareagują na ich zachowanie.
 4. Na terenie stadniny mieszkają różne zwierzęta – nie atakuj ich ani nie rób im krzywdy a jeśli widzisz, że ktoś inny to robi, zgłoś najbliższemu instruktorowi lub pracownikowi.
 5. Każdy chce jeździć na dobrym i wygodnym sprzęcie jeździeckim, więc nie niszcz i nie dekompletuj go.
 6. Każdy czworonożny przyjaciel jest u nas mile widziany (o ile nie stanowi zagrożenia dla innych), lecz pamiętaj o tym, że nie tylko Twój pupil przebywa na naszym terenie. Nie zapomnij o wzięciu ze sobą obroży, smyczy i kagańca dla psa, w razie gdyby zachowywał się niespokojnie.
 7. Stajnia jest miejscem odpoczynku dla konia, jego mieszkaniem – nie wchodź do niej bez uzyskania zgody pracownika lub właściciela, a jeśli przygotowujesz się do jazdy to nie biegaj ani nie hałasuj.
 8. Nie karm koni! Koń jest zwierzęciem bardzo wrażliwym, wymagającym odpowiedniej diety. Jeśli przyniosłeś suchy chleb (nie może być spleśniały!), marchew albo jabłko, zawsze upewnij się najpierw czy Twój przysmak jest dla niego odpowiedni i zapytaj pracownika albo właściciela o zgodę.
 9. Jazdy odbywają się w godzinach 08:00 – 13:00 i 15:00 – 20:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, przynajmniej pół dnia wcześniej.
 10. Zwiedzanie stajni jest możliwe w wyznaczonych godzinach.
 11. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty wymienionej w cenniku.
 12. W zależności od oceny umiejętności jeździeckich, instruktor decyduje o formie zajęć – lonża, jazda na ujeżdżalni lub wyjazd w teren.
 13. Będąc uczestnikiem zajęć zobowiązujesz się do słuchania poleceń instruktora prowadzącego. Niestosowanie się do poleceń instruktora, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa jeźdźców oraz koni spowoduje wydalenie z zajęć bez zwrotu wniesionej opłaty.
 14. Pamiętaj, że koń nie jest „zabawką” tylko żywym stworzeniem – pomyśl wcześniej, zanim zdecydujesz się wsiąść.
 15. Wszyscy pracownicy Stadniny Koni Maciukiewicz chcą abyś czuł się u nas dobrze, ale musisz stosować się do ich wskazówek, których udzielają dla Twojego dobra oraz bezpieczeństwa zwierząt.
 16. Nie obawiaj się zadawać pytań, odpowiemy, jeśli tylko będziemy znali rozwiązanie. Pamiętaj jednak, że istnieją momenty szczególne, kiedy możemy być zajęci – wtedy w miarę możliwości nie przeszkadzaj.
 17. Za rzeczy pozostawione lub zniszczone podczas wizyty w naszym ośrodku, Stadnina Koni Maciukiewicz nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Osoby biorące udział w imprezach/treningach organizowanych przez Stadninę Koni Maciukiewicz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących oferowanych usług.

Regulamin obowiązuje od 12.01.2017 r.

Przebywając na terenie Stadniny Koni Maciukiewicz lub korzystając z jej usług, akceptujesz tym samym warunki regulaminu, jak również wyrażasz zgodę, aby Twoje dziecko jeździło u nas konno.

Cz. 2. Bezpieczeństwo jeźdźca  Cz. 3. Postępowanie z koniem