Stadnina Koni Maciukiewicz

Odznaki - informacje ogólne

„Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie system czterostopniowej odznaki jeździeckiej – Jeżdżę Konno, brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni.”

Odznaki zostały ustanowione w celu propagowania ciągłego rozwoju jeźdźców na każdym etapie szkolenia, podniesieniu bezpieczeństwa oraz świadomości zarówno zagrożeń płynących z uprawiania sportu jeździeckiego jak i zbalansowanego użytkowania koni. Egzamin ma na celu ocenić, jak adept podąża w swoim rozwoju klasyczną sztuką jazdy konnej opisaną w książkach uznanych przez PZJ.

Nasz ośrodek posiada certyfikat III kategorii PZJ. Na miejscu mamy cztery place o podłożu piaszczystym oraz jeden trawiasty, a także komplet przeszkód. Prowadzimy zarówno przygotowanie do odznak jak i same egzaminy na odznaki (do srebrnej włącznie).

Każda osoba do 15 r.ż. włącznie ma obowiązek zdawania egzaminu w bezpiecznej KAMIZELCE JEŹDZIECKIEJ.  Od 01.01.2022 weszła nowelizacja ustawy PZJ o pełnej ścieżce odznak dla jeźdźców (JK, BOJ, SOJ, ZOJ), która uniemożliwia pominięcie którejkolwiek z nich.

Osoba chcąca przystąpić do egzaminu na odznakę musi najpierw założyć konto w bazie ARTEMOR, a następnie zapisać się na konkretny egzamin.

Organizator zastrzega sobie, że egzamin się odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia minimalnej ilości 5 uczestników posiadających umiejętności na poziomie konkretnej odznaki, w dniu jego przeprowadzenia.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

  1. Akademia jeździecka – Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
  2. Koń zebrany w zadaniach – Gaba Krzyżanowska, Katarzyna Królak, wyd. Pszczo w głowie – rekomendowane dla dzieci
  3. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka
  4. Jak nauczać jeździectwa. Podręcznik dla instruktorów i trenerów – praca zbiorowa. wyd. Akademia Jeździecka. (teoria sportu – złota odznaka)
  5. Zestaw pytań na odznaki jeździeckie.

Przejdź do góry strony